Hướng dẫn cài đặt cục phát Wifi MF885 & MF855

  • Đầu tiên vào phần WiFi của điện thoại và chọn tên WiFi của cục phát MF885 & MF855 phát ra. (Wifi và mật khẩu có ghi ngay trên cục phát, mặc định theo nhà sản xuất đặt)
  • Tiếp tục bạn vào trình duyệt Google hoặc CocCoc bạn gõ : 192.168.21.1 và nhập password là: “ZIMIFI
  • Bạn ấn vào “Sign In” để đăng nhập vào trang quản trị

a

  • Tiếp tục bạn ấn vào Skip như hình dưới
  • Bạn chọn mục “Wireless” rồi chọn “Wireless Security Settings
  • Ở mục “Wireless Security Settings” bạn có thể đổi lại tên và mật khẩu mặc định sang tên và mật khẩu ý muốn của mình
  • Sau khi đổi tên và mật khẩu bạn chọn “Save” để lưu lại cài đặt

Untitled-3

  • Sau khì lưu lại bạn ra ngoài đăng nhập vào tên và mật khẩu bạn vừa đổi để sử dụng.
So sánh sản phẩm