Hướng dẫn kết nối Camera Yi Car

  • Download phần mềm “YI Smart Dash Camera” trên AppStore hoặc Ch Play
  • Bạn bấm vào phần “RECORD” rồi bấm vào “CONNECT“, lúc này trên màn hình điện thoại hiện lên mật khẩu mà WiFi từ Yi Car phát ra.
  • Vào phần WiFi của máy để kết nối với mạng WiFi của Yi Car, mật khẩu mặc định là “1234567890
  • Quay lại phần mêm sẽ tự động kết nối với điện thoại di động

 

  • Untitled-1
So sánh sản phẩm