Hướng dẫn tạo tài khoản Mi

  • Download phần mềm “Mi Home” trên AppStore hoặc CHPlay
  • Sau khi tải về thành công bạn chọn mục Mainland China bên trên góc phải màn hinh và tiếp bạn chọn Password
  • Sau đó bạn chọn Sign up để bắt đầu quá trình đăng kí mới một tài khoản Mi
  • Bạn có thể đăng ký một tài khoản bằng số điện thoại hoặc email. Bài hướng dẫn này tôi hướng dẫn bạn đăng ký bằng số điện thoại

Untitled-2

  • Bạn nhập số điện thoại bạn đang dùng và bỏ số ” 0 ” vào mục +84 và nhập một mã bất bì ngày bên cạnh vào ô bên cạnh
  • Khi bận nhập xong bạn bấm ” Create Mi Account
  • Lúc này sẽ gửi một mã code về số điện thoại bạn đăng ký. Bạn nhập mã code vào ô ” Enter verification code ” và bấm ” Next
  • Bạn nhập mật khẩu bạn muốn đặt vào ô ” Enter pasword” và nhập lại mật khẩu bên trên vào ô ” Re-enter pasword” và bấm ” Submit ” để hoàn thành quá trình đăng ký

Untitled-3

  • Khi bạn đăng ký thành công thì màn hinh chính của app Mi home sẽ hiện lên
  • Khi màn hình chính đăng ký thành công bạn có thể thêm các thiết bị thông minh để cài đặt và kết nối để sử dụng
So sánh sản phẩm